Chat ngay
hotline: +84905776786

Trường hợp không thể thay đủ 4 lốp thì xử lý như thế nào?

Khi đến thời Ä‘iểm thay lốp trên xe, bạn nên thay cả bốn lốp cùng má»™t lúc. Thay cả bốn lốp cùng má»™t lúc sẽ đảm bảo xe hoạt Ä‘á»™ng tối Æ°u. LÆ°u ý rằng ở má»™t số xe 4X4 và AWD, má»™t sá»± thay đổi nhỏ về đường kính của lốp có thể gây ra hÆ° hỏng cho hệ thống truyền Ä‘á»™ng hoặc các trục trặc cÆ¡ học khác.

Mặc dù thay cả bốn lốp là phÆ°Æ¡ng pháp thay thế lốp được khuyến khích nhÆ°ng Ä‘ôi khi không thể thá»±c hiện được vì các lý do khách quan. Đối vá»›i những trường hợp không thể thay lốp cả 4 lốp, bạn nên thá»±c hiện theo những hÆ°á»›ng dẫn chung dÆ°á»›i Ä‘ây, nhất là vá»›i lốp Milestar và lốp Advenza.

THAY 2 LỐP XE

Khi thay lốp theo cặp, lốp má»›i phải luôn được lắp vào trục sau và lốp mòn má»™t phần nên được chuyển ra phía trÆ°á»›c. Lái xe vá»›i lốp má»›i ở cầu sau có thể giúp xe duy trì khả năng kiểm soát trên đường Æ°á»›t vì lốp có rãnh sâu hÆ¡n có khả năng chống lại hiện tượng trượt bánh.

Khi lốp trÆ°á»›c có Ä‘á»™ mòn ít hÆ¡n lốp ở trục sau, chiếc xe thường được coi là dá»… Ä‘iều khiển hÆ¡n bằng cách giảm ga và Ä‘iều khiển volant. Nếu lốp mòn đặt ở trục sau và xảy ra hiện tượng trượt bánh,thường là do việc Ä‘ánh lái quá Ä‘à, thường khó Ä‘iều chỉnh hÆ¡n và việc giảm ga có thể thá»±c sá»± khuếch đại các tác Ä‘á»™ng tiêu cá»±c của việc Ä‘ánh lái quá Ä‘à.

THAY 1 LỐP XE

Nếu thay bốn hoặc hai lốp không phải là má»™t lá»±a chọn và chỉ có thể thay má»™t lốp, hãy đảm bảo rằng lốp có cùng kích thÆ°á»›c và cấu tạo vá»›i lốp Ä‘ã được gắn trên xe. Đảm bảo lắp má»™t lốp má»›i vào lốp có Ä‘á»™ sâu gai nhất và đặt cả hai lốp lên trục sau. Lá»±c kéo cao hÆ¡n qua trục sau của xe cần thiết để ngăn ngừa các tình huống vượt quá mức có thể xảy ra và Ä‘á»™ ổn định của xe kém.